KUSH JEMI NE

Vata Metal eshte nje sipermarrje shqiptare e themeluar nga profesioniste te perpunimit te profileve metalike me nje pervoje te gjate dhe te suksesshme ne kete drejtim. Kompania nisi aktivitetin e saj ne 2005 ne Kurbin dhe qe athere e ka shtrire aktivitetin e saj me disa filiale brenda dhe jashte vendit.Oficinat tona jane vendosur mbi nje hapsire prej 5000m2,te pajisura me teknologji paranoje ne fushen e perpunimit te metalit per nevoja te shumellojshme industriale dhe civile,publike dhe private.

Misioni

Misioni yne kryesor eshte t’u japim klienteve tane zgjidhje teresisht te personalizuara per nevojat e tyre specifike per punime dhe paisje metalike ne perputhje me kerkesat me te larta per cilesi dhe jetegjatesi me teknologjine pararoje me kosto te perballueshme.

Vizioni

Vizioni yne per dekaden e dyte te sherbimit per klientet eshte te jemi udheheqes te inovacionit ne sektorin e perpunimit te metalit kontribues te mireqenies se klienteve dhe komunitetit tone.

Kualiteti

Cilesia e produkteve ne METALVATA eshte e garantuar nga kerkime te vazhdueshme dhe zhvillimit per te miren e inovacionit dhe sigurine e punetoreve.Qe nga viti 2003 METALVATA ka arritur te fitoj sistemin e certifikimit te cilesise “UNI EN ISO 9001: 2008 ”, garantimin dhe monitorimin e vazhdueshem te proceseve te prodhimit dhe menaxhimit te para dhe pas shitjes.

Partneret